تبلیغات
ஜ۩۞۩ஜ آموزش شیمی ஜ۩۞۩ஜ , - گزارش کار ازمایشگاه شیمی تجزیه
  ..  
   
   
  منوی اصلی
لینکهای سریع

  موضوعات
شیمی الی
الکتروشیمی

 

آرشیو ماهانه
هفته چهارم اردیبهشت 1394
هفته دوم اردیبهشت 1392
هفته دوم آذر 1391
هفته اول آذر 1391
هفته دوم فروردین 1391
هفته اول فروردین 1391
هفته دوم دی 1390
هفته اول دی 1390
هفته سوم شهریور 1390
هفته اول شهریور 1390
هفته چهارم مرداد 1390
هفته سوم مرداد 1390
هفته دوم مرداد 1390
هفته اول مرداد 1390
هفته چهارم تیر 1390

.:: لیست کامل آرشیو ماهانه ::.


        لینک دوستان


لوگوی دوستان
 

اَبر برچسبها
شیمی فیزیک  شیمی معدنی  تیتراسیون اسید های ضعیف  ترکیبات آروماتیک  شیمی دارویی  آرایش الکترونی و جدول تناوبی  متانول  آسپرین استامینوفن ایبوپروفن  واکنش های آریل هالید  تهیه سیکلوهگزن  Proof of Archimedes’ Principle اثبات قانون ارشمیدس  آمینها  پلیمر  چگالی  اکسیداسیون-احیا  سطح ارشمیدس  پلیمریزاسیون اتیلن  jتیتراسیون  متانول – اتانول – پروپانول – ایزوپروپیل الکل  بازی با جدول عناصر شیمیایی  تشکیل ایمین  آلدهید و کتون  روش هوکل  واکنش های فنول ها:  واکنش های آلکیل هالید  نامگذاری ترکیبات آلی  تهیه دی بنزال استون  انرزی پتانسیل اتان  واکنش های بنزن:  واکنش های اتر 

 

تبلیغات

  گزارش کار ازمایشگاه شیمی تجزیه
مرتبط با :


بسمه تعالی

عنوان آزمایش : انتخاب شناساگر مناسب جهت تیتراسیون های اسید - باز

هدف از آزمایش : اندازه گیری اسید کلریک و اسید اسیتیک

مواد و وسایل لازم : اسید استیک ، اسید کلریک ، سدیم هیدروکسید 0.05 مولار ، و شناساگر مناسب ( فنل فتالئین ، سرخ متیل ) ، بورت ، بشر ، پی پت ، ارلن مایر ، گیره و پایه

تئوری آزمایش :

تیتراسیون

تیتر کردن از روش‌های تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد نامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استاندارد به‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه می‌شود .

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند.  

روش تیتر کردن  

در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته می‌شود، می‌افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد تا واکنش شیمیایی بین محلول استاندارد و تیتر شونده کامل شود. سپس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده ، غلظت محلول تیتر شونده را حساب می‌کنند.  

یک مثال  

نقطه اکی‌والان در عمل تیتر کردن NaCl با نقره تیترات وقتی مشخص می‌شود که برای هر وزن فرمولی -Cl در محیط یک وزن فرمول +Ag وارد محیط عمل شده باشد و یا در تیتر کردن ، سولفوریک اسید (H2SO4 ) با سدیم هیدروکسید (NaOH) نقطه اکی‌والان وقتی پدید می‌آید که دو وزن فرمولی اسید و دو وزن فرمولی باز وارد محیط عمل شوند.  

 

 

تشخیص نقطه اکی‌والان   

نقطه اکی‌والان در عمل بوسیله تغییر فیزیکی ( مثلا تغییر رنگ ) شناخته می‌شود. نقطه ای که این تغییر رنگ در آن روی می‌دهد، نقطه پایان تیتر کردن است. در تیتراسیون اسید و باز شناساگرها برای تعیین زمان حصول نقطه اکی‌والان بکار می‌روند. تغییر رنگ معرف ، نشانگر نقطه پایانی تیتراسیون می‌باشد.  

بر حسب واکنش‌هایی که بین محلول تیتر شونده و استاندارد صورت می‌گیرد، تجزیه‌های حجمی (تیتراسیون) به دو دسته تقسیم می‌شوند:

انواع تیتر کردن  

  • روش‌هایی که بر اساس ترکیب یون‌ها هستند. یعنی تغییر ظرفیت در فعل و انفعالات مربوط به آن صورت نمی‌گیرد. این روش‌ها عبارت اند از:
  • 1- واکنش‌های خنثی شدن یا واکنش‌های اسید و باز
  • 2- واکنش‌های رسوبی
  • 3- واکنش‌هایی که تولید ترکیبات کمپلکس می‌کنند
  • روشهایی که بر اساس انتقال الکترون هستند؛ مانند واکنش‌های اکسایش و کاهش

تیتر کردن واکنش های اسید و باز یا خنثی شدن  

تیتر کردن ، عبارت است از تعیین مقدار اسید یا باز موجود در یک محلول که با افزایش تدریجی یک باز به غلظت مشخص یا بر عکس انجام می‌گیرد. موقعی که محلول یک باز دارای یونهای (-OH)است به محلول اسید اضافه کنیم، واکنش خنثی شدن انجام می‌شود  

OH- + H3O+ -----> 2H2O

هر اسیدی که بتواند H+  زیادی تولید کند اسید قوی است

اسید قوی : به اسیدی که که به تعداد مول های خود H+ آزاد کند

اسید ضعیف : به اسیدی که کمتر از مول های خود H+ آزاد کند

اسید قوی ثابت تعادل ندارد و به هر اسیدی که به آن K و PK تعریف می شود یک اسید ضعیف است به عبارت دیگر

 K و PK برای اسید های ضعیف تعریف می شود

PK با K رابطه ی عکسی دارد به طوری که زمانی که PK   بیشتر باشد K  کمتر است

 

 

 

شرح کار :

در ابتدا 100 سی سی محلول سدیم هیدروکسید 0.05 مولار را انجام داده و تهیه می کنیم طبق محاسبات زیر :

12CM=CM' type="#_x0000_t75">    

or   

12CM=mv*M' type="#_x0000_t75">                           

120/05=m0/1 * 40' type="#_x0000_t75">          m = 4 * 0/05             m = 0/2

بعد دو آزمایش بر روی هریک از اسید های ضعیف و  قوی انجام می دهیم

آزمایش اول : تیتراسیون اسید قوی

بعد از تهیه محلول 0.05 مولار NaOH ان را در بورت می ریزیم و 10 سی سی اسید کلریک مجهول را در ارلن می ریزیم و تیتراسیون انجام می دهیم و این تیتراسیون را دو مرتبه انجام داده و از اعداد به دست آمده میانگین میگیریم و در محاسبات از اعداد به دست امده استفاده می کنیم

V1 = 19/5

V2 = 19             

∆V = 19/25

 

آزمایش دوم : تیتراسیون اسید ضعیف

مانند آزمایش قبل محلول 0.05 مولار NaOH را در بورت می ریزیم و 10 سی سی اسید اسیتیک مجهول را در ارلن میریزیم و تیتراسیون را شروع می کنیم و با تغییر رنگ محلول شیر بورت را می بندیم  . شناساگر مناسب برای هر دو آزمایش متیل سرخ است و از این شناساگر استفاده می کنیم . اعداد و میانگین به دست امده :

V1 = 20/1

V2 = 20

∆V = 20/05

محاسبات :  

محاسبات آزمایش اول :

N1.V1 = N2 .V2

N1 * 10= 0/05 * 19/25 

10N1 = 0/96

12N=0/9610=0/096' type="#_x0000_t75">

 N = cm * n

0/096 = cm * 1

Cm = 0/096

محاسبات آزمایش دوم :

N1.V1 = N2 .V2

N1 * 10 = 0/05 * 20/05

10N1 = 1/0025

N1 = 0/1

N = cm * n

0/1 = cm * 1

Cm = 0/1

 

 
نوشته شده توسط فرشاد عبدی در جمعه 24 تیر 1390

نظرات (

 

مطالب پیشین

» آشنایی با دستگاه طیف سنجی جذب اتمی
» ترکیبات آروماتیک
» روشهای تهیه اسید کربوکسیلیک
» آلدهید و کتون
» آمینها
» واکنش های بنزن:
» واکنش های فنول ها:
» واکنش های آریل هالید
» واکنش های آلکیل هالید
» انرزی پتانسیل اتان
» تشکیل ایمین
» پلیمریزاسیون اتیلن
» متان – اتان - پروپان - بوتان
» متانول – اتانول – پروپانول – ایزوپروپیل الکل
» اسیدهای آلی
» متانول
» آسپرین استامینوفن ایبوپروفن
» چگالی
» Proof of Archimedes’ Principle اثبات قانون ارشمیدس
» Proof of Archimedes’ Principle اثبات قانون ارشمیدس
» سطح ارشمیدس
» ...
» تیتراسیون اسید های ضعیف
» بازی با جدول عناصر شیمیایی
» نامگذاری ترکیبات آلی:
» آلکیل هالید
» عکس (شیمی 2)

» لیست کامل مطالب ارسالی


  درباره


سلام به همه شما دوستان عزیز و بینندگان محترم از آنجایی که وبلاگ نویسی گسترش زیادی پیدا کرده به این فکر افتادم تا شما را از تجارب خودم آگاه سازم و بتوانم کمکی به همه شما عزیزان کرده باشم.
آدما همیشه با ارزش ترین هدیه ها رو به بهترین هاشون میدن این وبلاگ چیز با ارزشی نیست اما با همه سادگیش و با همه کمیش تقدیم میکنم به بهترین و عزیزترین آدمی که روی زمین هست تقدیم به کسی که ثانیه ثانیه به یادشم و تا آخر عمر در کنارش می مونم تقدیم به گلی که هرگز از دیدن و بوییدنش سیر نمی شم و تقدیم به مهربانی که همیشه با افتخار نامش را صدا میزنم....
**تقدیم به آبجی مهربونم**
**با تمام وجودم دوست دارم**

مدیر وبلاگ: فرشاد عبدیلوگوی ما  نظرسنجی
نظرتون درمورد وبلاگ؟


  صفحات جانبی
» چرازندگی میکنیم
» زندگی چرا???
» صادق هدایت وعقاید او نسبت به زندگی
» در خواست ثبت لینک در صفحه
» تصاویری برای شیمی

  پیوند های روزانه

ساعت دیواری
دستگاه بافت مو
اخبار روزنامه های صبح ایران
moran
ثبت دامنه رایگان
آپلود رایگان
خرید پستی شال محرم
کسب در امد
دانلود آهنگ و عکس و فایلهایpdf
.::||بروز ترین سایت تفریحی و دانلود||::.
نیاز به مدیریت بخش های انجمن
بهترین های تکنولوژی
فارم فا
*^*برترین پورتال تفریحی ایرانیان*^*
اس ام اس+خنده+داستان کوتاه+سرگرمی
تبادل لینک اتوماتیک
فانی بلاگ(حنده. تفریح.آگاهی)
SANJESH 91
سایت کاریابی و استخدامی
کلیک نکنی یه وقت
__ روبیــــن __
بهترین سایت ایرانی
بی پول
علم شیمی و...
زنگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره میترسم
بزرگترین سایت تفریحی ایرانیان
کد جمله های پـ نه پـ برای وبلاگ و سایت شما
تماشای آنلاین تلوزیون
ÝÑæÔ ÇӁãÑ áíä˜Ïæäí ãíåä Èáǐ
سایتی پر از شکلک برای وبلاگ شما
مرجع تخصصی ابزار وب
اس ام اس روزانه - مــــو نــــا
تابلوی اعلانات دانشگاه ازاداسلامشهر
سیستم اطلاع رسانی دانشگاه ازاد اسلامشهر
دانشگاه ازاداسلامشهر
زندگی
کداپولودعکس
اموزش وبلاگ نویسی
بارسلونا
قلب شکسته

.:: لیست کامل پیوندهای روزانه ::.

.:: ارسال پیوند ::.


  آمار بازدید

نویسندگان :
» فرشاد عبدی

آمار بازدید :
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

center>