..  
   
   
  منوی اصلی
لینکهای سریع

  موضوعات
شیمی الی
الکتروشیمی

 

آرشیو ماهانه
هفته چهارم اردیبهشت 1394
هفته دوم اردیبهشت 1392
هفته دوم آذر 1391
هفته اول آذر 1391
هفته دوم فروردین 1391
هفته اول فروردین 1391
هفته دوم دی 1390
هفته اول دی 1390
هفته سوم شهریور 1390
هفته اول شهریور 1390
هفته چهارم مرداد 1390
هفته سوم مرداد 1390
هفته دوم مرداد 1390
هفته اول مرداد 1390
هفته چهارم تیر 1390

.:: لیست کامل آرشیو ماهانه ::.


        لینک دوستان


لوگوی دوستان
 

اَبر برچسبها
اکسیداسیون-احیا  شیمی فیزیک  آلدهید و کتون  پلیمر  چگالی  jتیتراسیون  تشکیل ایمین  تهیه دی بنزال استون  واکنش های بنزن:  واکنش های آریل هالید  آسپرین استامینوفن ایبوپروفن  شیمی دارویی  نامگذاری ترکیبات آلی  تیتراسیون اسید های ضعیف  بازی با جدول عناصر شیمیایی  واکنش های اتر  متانول – اتانول – پروپانول – ایزوپروپیل الکل  Proof of Archimedes’ Principle اثبات قانون ارشمیدس  روش هوکل  تهیه سیکلوهگزن  آمینها  سطح ارشمیدس  واکنش های فنول ها:  شیمی معدنی  پلیمریزاسیون اتیلن  انرزی پتانسیل اتان  آرایش الکترونی و جدول تناوبی  واکنش های آلکیل هالید  متانول  ترکیبات آروماتیک 

 

تبلیغات

  آشنایی با دستگاه طیف سنجی جذب اتمی
مرتبط با :
دانلود

نوشته شده توسط فرشاد عبدی در چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394

نظرات (

  ترکیبات آروماتیک
مرتبط با : شیمی الی
ترکیبات آروماتیک
ترکیبات آروماتیک به علت پایذاری در مقابل واکنش های افزایشی مقاومند. از طرف دیگر ترکیبات آروماتیک به عنوان منبعی از الکترون بوده و در واکنش های جانشینی الکترون دوستی شرکت می کنند

 

 

 

 

 

 


برچسب ها : ترکیبات آروماتیک-


نوشته شده توسط فرشاد عبدی در شنبه 14 اردیبهشت 1392

نظرات (

  روشهای تهیه اسید کربوکسیلیک
مرتبط با :
روشهای تهیه اسید کربوکسیلیک

 

روشهای تهیه اسید کربوکسیلیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر روشهای تهیه اسید کربوکسیلیک:نوشته شده توسط فرشاد عبدی در شنبه 14 اردیبهشت 1392

نظرات (

  آلدهید و کتون
مرتبط با : شیمی الی

كتون:(ketone)
یک کتون یک گروه عاملی است که با یک گروه کربونیل که با دو اتم کربن دیگر پیوند دارد ؛ شناخته می‌شود. یک کتون را می‌توان با فرمول R۱(CO)R۲ بیان کرد. اتم کربن که با دو اتم کربن پیوند دارد آن را از گروه‌های عاملی کربوکسیلیک اسیدها ، آلدهیدها، استرها، آمیدها و دیگر ترکیب‌های اکسیژندار جدا می‌کند. پیوند دوگانهٔ گروه کربونیل نیز کتون‌ها را از الکل ها و اترها باز می‌شناساند.
به کربنی که به کربن گروه کربونیل چسبیده کربن آلفا و به هیدروژنی که به این کربن چسبیده هیدروژن آلفا گویند. در حضور یک کاتالیزور اسیدی کتون به keto-enol tautomerism مربوط می‌شود. واکنش با یک پایه قوی انول متناظر را نتیجه میدهد.

خواص شیمیایی آلدهید ها و كتون ها:
آلدهید ها وكتون ها در چند نوع فعل و انفعال شركت می كنند كه اهم آن به قرار زیر است:
1)حمله الكترونخواهی اسیدهای لوئیس روی اكسیژن گروه كربونیل موجب افزایش دانسیته بار مثبت كربن گروه كربونیل می شود كه در نهایت موجب افزایش خصلت اسیدی پروتون ههای كربن های آلفای كربونیل می گردد.صحت این نكته به وسیله روش های افزاری تائید شده است.
2)حمله هسته خواهی بركربن گروه كربونیل دومین دسته وسیع از واكنشهای آلدهید ها وكتون ها را تشكیل می دهد.به عنوان مثال از افزایش آب بر آلدهید ها وكتون ها دیول دوقلو(gemdiol)ایجاد می شود و درصد تشكیل آن به ساختمان ماده و به پایداری محصول حاصل بستگی دارد.به عنوان مثال مقدار دیول دوقلوی حاصل از استون در دمای 20درجه سانتی گراد خیلی كم و قابل اغماض است در صورتیكه آلدهید فرمیك و تری كلرو استالدهید به خوبی و به طور كامل به دیول دو قلو تبدیل می شوند.

تهیه آلدهید ها و كتون ها از راه اكسایش الكل ها:
مصرف زیاد آلدهید و كتون در سنتزهای آلی باعث می شود كه نحوه تهیه آنها اهمیت بسیاری داشته باشد.این اجسام را می توان از آلكین ها –كربوكسیلیك اسیدها و مشتق كربوكسیلیك اسیدها سنتز كرد.آلكینها دراثرآبداركردن باكاتالیزور اسید به وسیله هیدروبورداركردن-اكسایش به آلدهید یا كتون تبدیل می شوند.
كربوكسیلیك اسیدها یا مشتقات آنها با تركیبات آلی فلزدار یا معرف های كاهند دیگر تركیب می شوند و آلدهید یا كتون می دهند.با وجود این یكی از معمولترین روش های سنتزی اكسایش الكل های نوع اول و دوم با كرومیك اسید H2CrO4 یا پتاسیم پرمنگنات است.
در این گزارش كار نحوه مصرف كرومیك اسید در تبدیل الكلها به آلدهید ها و كتون ها مورد بحث قرار می گیرد.
كرومیك اسید برای مدت طولانی پایدار نیست و بنابراین آن را در هنگام لزوم از تركیب سدیم یا پتاسیم دی كرومات با اسید اضافی مانند سولفوریك یا اسد استیك یا با انحلال كرومیك انیدرید در آب تهیه می كنند.
در روش اخیر سولفوریك اسید یا استیك اسید نیز اضافه می شود زیرا كه سرعت اكسایش الكل ها با كرومیك اسید در محلول اسیدی بسیار زیادتر است.در تهیه یا اكسایش اجسامی كه در محیط اسیدی قوی تجزیه می شوند كرومیك انیدریدرا در پیریدین حل می كنند یا پتاسیم پرمنگنات بازی را به عنوان معرف اكسید كننده به كار می برند.
الكلها در مجاورت كرومیك اسید به استر تبدیل می شوند.این عمل كاملا به واكنش الكل ها وكربوكسیلیك اسیدها شباهت دارد.
وجود چند واكنش جانبی مهم اكسایش الكل نوع اول به آلدهید را پیچیده می كند.
به احتمال زیاد مهمترین واكنش جانبی اكسایش سریع آلدهید با كرومیك اسید و تبدیل آن به كربوكسیلیك اسید است.برای تقلیل این اكسایش اضافی نامطلوب كرومیك اسید را به الكل نوع اول اضافه می كنند تا عامل اكسنده اضافی در مخلوط واكنش موجود نباشد وهم چنین آلدهیدرا در هنگام تشكیل از مخلوط واكنش تقطیر می كنند.بنابراین چنان چه در اكسایش با كرو میك اسید لازم باشد كه آلدهید با بازده زیادی تهیه می شودباید آلدهید موردنظر خیلی فرارباشد یعنی در كمتر از حدود 150بجوشد.
كتون ها در محیط اسیدی ملایم در برابر این اكسنده بسیار پایدارتر از آلدهیدها هستند از این رو در تبدیل الكل های نوع دوم به كتون ها میزان واكنش های جانبی كه در اكسایش الكل های نوع اول گفته شد چندان قابل ملاحظه نیستند.ولی در شرایط بازی یا اسیدی قوی كتون هایی كه به فرم انولی در می آیند اكسید می شوند و به دو قسمت كربونیل دار تجزیه می شوند.برای مثال می توان سیكلو هگزانول را با كرومیك اسید اكسیدكرد وبازده زیادی از سیكلوهگزانون به دست آورد ولی این جسم در اثر تركیب با پتاسیم پرمنگنات در محیط بازی ضعیف به آدیپیك اسید تبدیل می شود.بدون شك در این واكنش ابتدا كتون به یون انولات تبدیل می شود تبدیل می شودو بعداین یون با پرمنگنات اكسید می شود.
سیكلوهگزانون یك كتون متقارن است و فقط یك یون انولات می دهد.چنان چه كتون متقارن نباشد دو یون انولات متفاوت تولی می شود وهر یك از آنها با پرمنگنات به محصول جداگانه ای اكسید می شود.در اكسایش كتون های نامتقارن مخلوط پیچیده ای از چند محصول تشكیل می شود وچنین مشكلی مصرف سنتزی این واكنش ها را كم می كند.

 

 

 

 

روشهای تهیه آلدهید و کتون:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واکنش آلدئیدها و کتون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثالهایی از واکنش آلدهید و کتون ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب ها : آلدهید و کتون-


نوشته شده توسط فرشاد عبدی در شنبه 14 اردیبهشت 1392

نظرات (

  آمینها
مرتبط با : شیمی الی

ترکیبات نیتروژن در طبیعت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واکنشهای آمین ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب ها : آمینها-


نوشته شده توسط فرشاد عبدی در شنبه 14 اردیبهشت 1392

نظرات (

  واکنش های بنزن:
مرتبط با : شیمی الی
- هالوهالوزناسیونزناسیون

 

 

 

 

۲-نیتراسیون نیتراسیون

 

 

 

 

 

۳-سولفوناسیون سولفوناسیون

 

 

 

 

 

۴-فریدل کرافتس

فریدل کرافتس

 

 

 

 

 

۵-آسیلاسیون فریدل کرافتس

آسیلاسیون فریدل کرافتس

 

 

 

 

 

۶-احیای بیرچ

احیای بیرچ

 

 

 

 


برچسب ها : واکنش های بنزن:-


نوشته شده توسط فرشاد عبدی در شنبه 14 اردیبهشت 1392

نظرات (

  واکنش های فنول ها:
مرتبط با : شیمی الی

۱- واکنش با سود

 

 

 

 

 

۲-استر فنولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-اتر فنولی

 

 

 

 

 

۴-هالوزناسیون فنل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵-نیتراسیون فنل

 

 

 

 

 

 

۶-سولفوناسیون فنل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷- واکنش کلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب ها : واکنش های فنول ها:-


نوشته شده توسط فرشاد عبدی در شنبه 14 اردیبهشت 1392

نظرات (

  واکنش های آریل هالید
مرتبط با : شیمی الی
واکنش های آریل هالید

۱-واکنش گرینیارد

 

 

 

 

 

۲-واکنش هیدرولیز

 

 

 

 

 

 

۳-آمیناسیون

 

 

 


برچسب ها : واکنش های آریل هالید-


نوشته شده توسط فرشاد عبدی در شنبه 14 اردیبهشت 1392

نظرات (

  واکنش های آلکیل هالید
مرتبط با : شیمی الی

واکنش های آلکیل هالید

۱-هیدرولیز

 

۲-سنتز ویلیامسون

 

۳-نیتریلاسیون

 

۴-آمیناسیون آلکیل هالید

 

 

 

 

 

 

۵-آلکن: حذف بتا

 

 

۶-واکنش با معرف گرینیارد

 

 


برچسب ها : واکنش های اتر-واکنش های آلکیل هالید-


نوشته شده توسط فرشاد عبدی در شنبه 14 اردیبهشت 1392

نظرات (

  انرزی پتانسیل اتان
مرتبط با :

 


برچسب ها : انرزی پتانسیل اتان-


نوشته شده توسط فرشاد عبدی در جمعه 10 آذر 1391

نظرات (

  تشکیل ایمین
مرتبط با :

Imine Formation


برچسب ها : تشکیل ایمین-


نوشته شده توسط فرشاد عبدی در جمعه 10 آذر 1391

نظرات (

  پلیمریزاسیون اتیلن
مرتبط با :


برچسب ها : پلیمریزاسیون اتیلن-


نوشته شده توسط فرشاد عبدی در جمعه 10 آذر 1391

نظرات (

  متان – اتان - پروپان - بوتان
مرتبط با : شیمی الینوشته شده توسط فرشاد عبدی در جمعه 10 آذر 1391

نظرات (

  متانول – اتانول – پروپانول – ایزوپروپیل الکل

نوشته شده توسط فرشاد عبدی در جمعه 10 آذر 1391

نظرات (

  اسیدهای آلی
مرتبط با : شیمی الی

فرمیک اسید ( متانوییک اسید ) 

  استیک اسید ( اتانوییک اسید )

  بوتیریک اسید( بوتانوییک اسید )

 نوشته شده توسط فرشاد عبدی در جمعه 10 آذر 1391

نظرات (

 

مطالب پیشین

» آشنایی با دستگاه طیف سنجی جذب اتمی
» ترکیبات آروماتیک
» روشهای تهیه اسید کربوکسیلیک
» آلدهید و کتون
» آمینها
» واکنش های بنزن:
» واکنش های فنول ها:
» واکنش های آریل هالید
» واکنش های آلکیل هالید
» انرزی پتانسیل اتان
» تشکیل ایمین
» پلیمریزاسیون اتیلن
» متان – اتان - پروپان - بوتان
» متانول – اتانول – پروپانول – ایزوپروپیل الکل
» اسیدهای آلی
» متانول
» آسپرین استامینوفن ایبوپروفن
» چگالی
» Proof of Archimedes’ Principle اثبات قانون ارشمیدس
» Proof of Archimedes’ Principle اثبات قانون ارشمیدس
» سطح ارشمیدس
» ...
» تیتراسیون اسید های ضعیف
» بازی با جدول عناصر شیمیایی
» نامگذاری ترکیبات آلی:
» آلکیل هالید
» عکس (شیمی 2)

» لیست کامل مطالب ارسالی


 

( تعداد کل صفحات: 5 )

1 2 3 4 5

 
  درباره


سلام به همه شما دوستان عزیز و بینندگان محترم از آنجایی که وبلاگ نویسی گسترش زیادی پیدا کرده به این فکر افتادم تا شما را از تجارب خودم آگاه سازم و بتوانم کمکی به همه شما عزیزان کرده باشم.
آدما همیشه با ارزش ترین هدیه ها رو به بهترین هاشون میدن این وبلاگ چیز با ارزشی نیست اما با همه سادگیش و با همه کمیش تقدیم میکنم به بهترین و عزیزترین آدمی که روی زمین هست تقدیم به کسی که ثانیه ثانیه به یادشم و تا آخر عمر در کنارش می مونم تقدیم به گلی که هرگز از دیدن و بوییدنش سیر نمی شم و تقدیم به مهربانی که همیشه با افتخار نامش را صدا میزنم....
**تقدیم به آبجی مهربونم**
**با تمام وجودم دوست دارم**

مدیر وبلاگ: فرشاد عبدیلوگوی ما  نظرسنجی
نظرتون درمورد وبلاگ؟


  صفحات جانبی
» چرازندگی میکنیم
» زندگی چرا???
» صادق هدایت وعقاید او نسبت به زندگی
» در خواست ثبت لینک در صفحه
» تصاویری برای شیمی

  پیوند های روزانه

ساعت دیواری
دستگاه بافت مو
اخبار روزنامه های صبح ایران
moran
ثبت دامنه رایگان
آپلود رایگان
خرید پستی شال محرم
کسب در امد
دانلود آهنگ و عکس و فایلهایpdf
.::||بروز ترین سایت تفریحی و دانلود||::.
نیاز به مدیریت بخش های انجمن
بهترین های تکنولوژی
فارم فا
*^*برترین پورتال تفریحی ایرانیان*^*
اس ام اس+خنده+داستان کوتاه+سرگرمی
تبادل لینک اتوماتیک
فانی بلاگ(حنده. تفریح.آگاهی)
SANJESH 91
سایت کاریابی و استخدامی
کلیک نکنی یه وقت
__ روبیــــن __
بهترین سایت ایرانی
بی پول
علم شیمی و...
زنگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره میترسم
بزرگترین سایت تفریحی ایرانیان
کد جمله های پـ نه پـ برای وبلاگ و سایت شما
تماشای آنلاین تلوزیون
ÝÑæÔ ÇӁãÑ áíä˜Ïæäí ãíåä Èáǐ
سایتی پر از شکلک برای وبلاگ شما
مرجع تخصصی ابزار وب
اس ام اس روزانه - مــــو نــــا
تابلوی اعلانات دانشگاه ازاداسلامشهر
سیستم اطلاع رسانی دانشگاه ازاد اسلامشهر
دانشگاه ازاداسلامشهر
زندگی
کداپولودعکس
اموزش وبلاگ نویسی
بارسلونا
قلب شکسته

.:: لیست کامل پیوندهای روزانه ::.

.:: ارسال پیوند ::.


  آمار بازدید

نویسندگان :
» فرشاد عبدی

آمار بازدید :
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

center>